Reglaments

  • Reglament La Portals Clàssic i Half

Títol de la marxa: La Portals

Classe: PD4

Data: 7 d’abril de 2019 // Hora: 8:30h

Caràcter de la prova: Pedalada Btt                    

Lloc de celebració: Montserrat                    

Punt de sortida: Collbató

 

Art. 1r – Podran participar en aquesta marxa tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa de la Federació Catalana de Ciclisme i siguin majors de 16 anys.

Art. 2n – La Portals te aquest any dos recorreguts:

·      Clàssic - 60 quilòmetres i 1.500 D+

·      Half      - 38 quilòmetres i 850 D+

Art. 3r – Aquells que no disposin de llicència de la Federació Catalana de Ciclisme, hauran d’abonar l’assegurança de dia de 5€. Aquesta assegurança tindrà cobertura única i exclusivament física del participant accidentat, però en cap cas cobrirà danys materials com bicicleta, complements, roba, casc, aparells electrònics, etc. 

Art. 4rt – Com que cap marxa és competitiva, tots els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per l’organització.

A Can Massana (primer avituallament), es farà un tall horari. Des de que passi el primer i fins les 10:00 hores, el participant decidirà si anar a la Clàssic o la Half. A partir de les 10:00 hores quedarà tancada la Clàssic (recorregut llarg) i tots els participants hauran de continuar per la Half (recorregut curt).

Art. 5è – Les inscripcions s’obriran el dia 15 de gener a les 17:00 a través d’internet al web www.laportals.cat.

L’entrega de dorsals es farà al Casal de Cultura de Collbató, Passeig Mansuet, s/n  de Collbató amb el següent horari:

Dissabte 6 d’abril de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores.

Diumenge 7 d’abril de 7:00 a 8:15 hores

Art. 6è – FEDERATS - Per retirar el dorsal dels participants Federats, cal presentar la llicència original de la Federació Catalana de Ciclisme. No aportar la llicència implicarà el pagament de l’assegurança de dia per un import de 5€. 

Art. 7è – NO FEDERATS - Per retirar el dorsal dels participants No Federats, cal presentar el DNI; en cas de ser menor d'edat, és imprescindible portar permís patern signat. Tots aquells que no el portin no podran participar. En cas de recollir el dorsal d’un company, s’haurà de presentar fotocopia del DNI del participant.

Art. 8è – El preu de la inscripció de la Clàssic i Half es de 35€

Art. 9è – El fet d’inscriure’s a La Portals implicarà l’acceptació d’aquest reglament.

Art. 10è – La Portals es donarà per finalitzada a les 14:30 hores del dia 7 d’abril.

Art. 11è – L’organització disposarà d’un vehicle escombra (bicicleta, moto o cotxe) per revisar el circuit darrere l’últim participant, aquest vehicle no recollirà cap participant, farà les tasques de control de cursa

Art. 12è – En cap dels casos l’organitzador es farà responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o requeriments dels Mossos d’Esquadra, Policia Local, Guardia Municipal o Agents Rurals, essent els mateixos ciclistes els responsables de les infraccions que puguin cometre.

Art. 13è – L’organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat davant qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent-se que hauran  de ser coberts per ells mateixos.

Art. 14è – Tanmateix l’organitzador es reservarà, sota el seu criteri, el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el decurs de la marxa.

Art. 15è – L’organitzador es reserva el dret de modificar el present reglament d’aquesta prova.

ARTICLES ADDICIONALS

 1. La Portals 2019 tindrà per primera vegada dos opcions de recorregut, la Cl’assic i la Half. Es molt recomanable per seguretat, que els participats facin us del Maillot commemoratiu.  

  2.Un Euro de cada inscripció de La Portals, serà destinat a l’associació de Dent, “ASDENT”.

  3. En cada control/avituallament de La portals hi ha un horari de pas màxim establert. Tot el que arribi passat aquest temps, es considerarà retirat de la marxa.

  4. Els participants a La Portals hauran de dur el seu propi equip, tant mecànic com de vestuari i logístic.

  5. Aquells participants que prenguin la sortida LA PORTALS, rebran el mallot oficial i bossa regal.

  6. En cas que un participant es retiri de La Portals haurà de comunicar-ho al control més proper o be per telèfon al número d’informació 663980161 que està imprès al dorsal, dient el seu nom, cognom, número de dorsal i lloc on es troba.

  7. L’organització no recollirà cap participant que estigui cansat o amb avaria, si es dona el cas, el participant haurà d’avisar del seu abandonament al control més proper i abandonar la marxa pels seus propis mitjans,

  8. Si per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Portals, el C. E. Lataca no retornarà l’import de les inscripcions, però lliurarà als participants el Mallot oficial de La Portals.

  9. Es garanteix la privacitat de les dades personals.

10. Totes les imatges generades amb motiu de La Portals són propietat de l'organització que les podrà utilitzar de la manera que cregui oportuna.

11.  A La Portals es obligatori l’ús de casc.

12. Queda totalment prohibit fer la marxa amb cap mena de vehicle a motor d’explosió, però si es pot fer us de bicicleta elèctrica.

13. A partir del dia 10 de març, la inscripció a La Portals tindrà un preu de 40 €.

14. Els canvis de titular i/o modalitat (Clàssic - Half) fins el 15 de març tindran un cost de 5€ i a partir del 16 de març, no es permetrà cap canvi de titularitat ni modalitat.

15. A partir del dia 16 de març, no es retornarà cap import en cas de baixa, sigui pel motiu que sigui (malaltia, canvi de torn a la feina, desplaçament laboral, accident, etc.), però si es guardarà el Maillot i la bossa obsequi a aquell participant que no pugui venir.

16.- En cas de no poder participar s’utilitzarà la següent política de devolucions:

·       De 15 de gener al 10 de febrer - Devolució del 100% de la inscripció.

·       De  l’11 de febrer al 25 de febrer - Devolució del 80% de la inscripció.

·       Del 26 de febrer al 5 de març - Devolució del 50% de la inscripció.

·       Del 6 de març al 15 de març - Devolució del 20% de la inscripció.

·       A partir del 16 de març - No es farà cap devolució.

17. Tot el que s’escaigui fora del present reglament queda sota la decisió de l’organització.

18. La inscripció a La Portals dóna dret a fer servir tota la infraestructura de la marxa (aparcament, avituallaments, zona de dutxa, rentabicis, senyalització, assistència bàsica en avituallaments, serveis mèdics, etc.), la realització de la mateixa i maillot commemoratiu de La Portals 2019.

19. L’organització recomana que tots els participants es facin una revisió de salut, sota la supervisió del seu metge, revisió mèdica, prova d’esforç, etc.

 

Entitat organitzadora: C. E. Lataca

Llicència núm.: 1.065

Domicili: Josep Maria Lladó, 7                

Població: Collbató

Telèfon mòbil: 663980161

Telèfon fix: 938088091

Correu electrònic: laportals@gmail.com