Art. 1.- La CANYON eMTB EXPERIENCE 2022 és una prova esportiva de bicicleta de bicicleta elèctrica de mountain bike de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a tots de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març. És una marxa cicloturista oberta a tots els ciclistes federats i no federats que ja hagin complert els 16 anys el dia 30 de maig, per realitzar el recorregut de 39 quilòmetres de La Canyon eMTB Experience.

La CANYON EMTB EXPERIENCE 2022 és una prova no competitiva que es desenvoluparà en un tram de ciutat (durant la sortida i arribada al pavelló) i gran part en corriols, el que significa que durant el tram de ciutat tot participant haurà d'extremar les precaucions durant tot el recorregut i respectar sempre el codi de circulació.

La CANYON eMTB EXPERIENCE 2022 està organitzada pel Club Esportiu Bike Catalunya, dins del festival Sea Otter Europe.

Art. 2.- La CANYON eMTB EXPERIENCE 2022 tindrà la sortida oficial a les 09:00h del diumenge 25 de setembre, a Girona a l’Avinguda Josep Tarradellas.

Art. 3.- Drets d'inscripció:

Les inscripcions quedaran obertes el dia 8 d'abril de 2022 fins el 20 de setembre o fins a completar un màxim de 200 participants.

Preu de la inscripció:

· 50€ (iva inclòs + assegurança inclosa)

Art. 4.-  La inscripció inclou l'assegurança. Mitjançant la inscripció -de forma automàtica- el participant es subscriu a la llicència de dia amb l'assegurança proporcionada per l'organització. Aquesta assegurança dóna cobertura mèdica a les lesions físiques sofertes pel participant, però no cobreix els danys materials de la bicicleta ni d'altres complements.

La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc del participant. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.

Tots els preus figuren en el formulari d'inscripció d'aquesta web i es podran tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit.

Art. 5.- L'organització proporcionarà el següent material per a tots els participants:

· Dorsal
· Assegurança
· Track per a descarregar al GPS per a cada participant
· Esmorzar a Can Toscà (brasa amb acompanyament, en una masia típica de Girona)
· Assistència mèdica (serveis mèdics i ambulància)
· Àrea de neteja de bicicletes amb hidro-netejadors en l'arribada
· Regal commemoratiu de la prova (pol exclusiu)

Art. 6.- Les inscripcions es realitzaran mitjançant la passarel·la de pagament de RockTheSport i les devolucions es regiran en funció de les normes de contractació d'aquesta. En cas de realitzar un canvi de titular s'haurà de comunicar per correu electrònic facilitant totes les dades necessàries del participant a substituir i el substituït.

Art 7.- La recollida dels dorsals es realitzarà al Pavelló de Fontajau:

· 24/09/2022: 10:00h - 19:45h - Interior pavelló Fontajau
· 25/09/2022: 07:30h - 08:30h - Interior pavelló Fontajau

Art. 8.- Per recollir la placa ÉS OBLIGATORI presentar el DNI o NIE.

Art. 9.- ÉS OBLIGATORI L'ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

Art. 10.- El recorregut de la marxa NO estarà senyalitzat per la qual cosa serà indispensable l'ús de GPS i la descàrrega del track en el dispositiu.

Art. 11.- L'organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova d’un PMA (Punt Mèdic Avançat) en la zona d'arribada y d’una bicicleta escombra.

Art. 12.- Els avituallaments sòlids i líquids estaran situats a:

· Km 20 - Can Toscà (avituallament líquid i sòlid)

Art. 13.- La prova s’haurà de realitzar en bicicleta ebike pero també es pot realizar en bicicleta de mountain bike convencional. També és possible realizar-la en bicicleta gravel o de ciclocross encara que no es recomana.

Art. 14.- Temps de tall. No hi ha temps de tall.

Art. 15.- Tots els participants hauran de fer cas i seguir les normes de circulació. El tram de sortida i arribada de la prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi les normes de circulació serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors.

La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova amb trams oberts al trànsit (en la sortida / arribada al pavelló), i exclou l'organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova. En cas d’accident o emergència s’haurà de contactar amb el telèfon 638 602 777.

Art. 16.- L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d'estar cobert per l’assegurança d'accidents contractada inclosa en l’inscripció. Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants.

El participant eximeix l'organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.

Art. 17.- L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

Art. 18.- L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d'Admissió.

Art. 19.- Drets d'imatge. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de La CANYON eMTB EXPERIENCE 2022 a l'enregistrament total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar , sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.

Art. 20.- El sol fet d'inscriure en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l'organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Art. 21.- De manera estricta, es realitzarà la penalització d'aquells participants que:

· No respectin les normes de circulació.
· No respectin les consignes de seguretat indicades per la Policia i per l'organització.
· No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
· Embrutin o degradin l'itinerari, llençant deixalles.

La penalització serà:

· Desqualificació de la prova, sense dret a fotografia en alta qualitat a la línia d’arribada.
· Prohibició de participar en altres edicions de la prova.

Art. 22.- L'organització designarà un grup de participants, i la seva funció consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l'organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites a l'article 21. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.

Art. 23.- Es recomana encaridament als participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar en la prova.

MULTIMÈDIA

NOTÍCIES