Informació

  • Recorregut
  • Perfil
  • Descripció
  • Fitxa tècnica
  • Track
  • Reglament
  • Covid

La cursa de l'Alba és una cursa amb un desnivell acumulat de 1.200 D+. Els primers quatre quilòmetres de cursa transcorren pel nucli històric de Collbató, per entrar en un tram de carretera i escales. A partir d'aquest moment ens endinsem per un sender al Parc Natural de Montserrat envoltant el massís per la seva part mitjana en un tram de lleugera baixada fins al quilòmetre 5 aproximadament on comença una dura pujada fins al Pla de Sant Miquel que en tram de pista ampla encimentada arribarem al Monestir de Montserrat. En aquest punt els acompanyants podran arribar en cotxe, cremallera o aeri per donar ànims als participants.

Aquí comença un dels trams més durs de la cursa, ascendim combinant més de 1.200 graons amb trams de sender d'incomparable bellesa fins al pic de Sant Jeroni (punt més alt del massís amb 1.236m). Un descens sobre els nostres passos de 1,2km aprox., ens conduirà fins a un descens suau d'uns 3km fins a arribar de nou al Pla de Sant Miquel, on afrontarem l'últim descens molt tècnic que ens conduirà a la pancarta d'arribada.

Durant la major part del recorregut, pel fet que la cursa de l'Alba transcorre pel Parc Natural de Montserrat, podrem gaudir d'immillorables vistes de les diferents formacions rocoses d'aquest massís.

Dia: 9 de maig 2021
Distància: 22,5km
Sortida i arribada: Collbató (360m)
Hora de sortida: 8:00h
Punt més alt del recorregut: Pic de Sant Jeroni (1.236m)
Desnivell positiu: 1.200m

Avituallaments: 3 + arribada
Av.1 - Pla de Sant Miquel.
Av.2 - Ermita de Sant Jeroni
Av.3 - Pla de Sant Miquel
Av.4 – Arribada

Entrega de dorsals: PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL - Avinguda Centenari Amadeu Vives, s/n.
Dissabte 8 - de 17:00h a 21:00h
Diumenge 9 - de 7:00h a 7:45h

AVITUALLAMENTS

Degut a la situació actual de la Covid19, els avituallaments de la Cursa de l’Alba seran 3 líquids (aigua, isotònic, fruita i fruits secs), i estaran situats als km 6,6 (Pla de Sant Miquel), 11,3 (Ermita de Sant Jeroni) i 16,5 (Pla de Sant Miquel). 

Depenent de la situació sanitària arribat el moment, l’organització podrà ampliar el producte d’aquests avituallaments.

Cursa de L’Alba

- La cursa de l’Alba es desenvolupa íntegrament pel Parc Natural del Montserrat.

- La cursa de l’Alba té sortida i arribada a la pista esportiva Martí Gil de Collbató.

- La cursa de l’Alba té un desnivell positiu de 1.200 m. aproximadament.

- El preu de la inscripció es de 28€  (-3€, socis 4000 peus, imprescindible acreditar al recollir el dorsal)

- La inscripció inclou:

* Dorsal i xip d’un sol ús

* Samarreta commemorativa

* 3 Avituallaments al llarg de la cursa + arribada

* Servei mèdic

* Assegurança

Als avituallaments no hi haurà gots, tothom podrà dur la seva bossa d’hidratació o got. Aquesta mesura la prenem amb sensibilització amb el Medi Ambient i el Canvi Climàtic, així com a mesura sanitària. 

- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:

Qualsevol anul·lació d'inscripció s'ha de fer per correu electrònic a: info@ticketoci.net. No s'admetran anul·lacions per telèfon. El pagament del reemborsament de la inscripció s'efectuarà mitjançant abonament a la targeta utilitzada en el moment de la inscripció, atenent les següents condicions. En cas de sol·licitar la devolució de la inscripció, les condicions seran les següents:

* Fins el 8 d'abril 2021- 100%

* Del 9 d'abril al 22 d'abril 2021- 80%

* Del 23 d'abril a l'1 de maig 2021- 50%

* Del 2 de maig al 9 de maig 2021 - 0%

En cas que la cursa de l'Alba no es pugui celebrar l'any 2021, l'organització farà la devolució de la inscripció a cada participant menys tres euros (3€), que quedaran a l'entitat en concepte de despeses de gestió.

- Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat mitjançant cintes i hi haurà membres de l'organització en les cruïlles més confuses o perilloses. Està totalment prohibit sortir-se fora del traçat senyalitzat.

- Els corredors es trobaran amb 3 avituallaments en cursa.

- Als avituallaments no hi haurà gots, tothom podrà dur la seva bossa d’hidratació. Aquesta mesura la prenem amb sensibilització amb el Medi Ambient i el Canvi Climàtic.

- La cursa de l’Alba està cronometrada amb xip.

- Tots els participants rebran una samarreta tècnica commemorativa i altres obsequis en el moment de recollir el dorsal.

- A l'arribada, els participants comptaran amb avituallament sòlid i líquid.

- L'entrega de dorsals es realitzarà el dissabte 8 de maig de 17:00 a 21:00 hores i diumenge 9 de maig de 7:00 a 7:45 hores, a la PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL, Avinguda Centenari Amadeu Vives, s/n.

Seguretat

- Tots els avituallaments de la cursa de l’Alba tenen una farmaciola per possibles petites incidències, els corredors inscrits tenen dret al seu ús, però mai es donarà medicació.

- Qualsevol informació sobre la cursa (punt quilomètric, desnivell, següent avituallament, etc) la podreu consultar als panells informatius instal·lats a tal efecte a tots i cada un dels avituallaments. Per a qualsevol altra informació caldrà adreçar-se al cap de l'avituallament.

- Als participants se'ls facilitarà un número de telèfon intern per a possibles emergències. Hi ha zones amb poca o nul.la cobertura, en aquest cas caldrà fer ús del telèfon d'emergències 112

- L'organització no es fa responsable de retornar a la zona de meta a aquells corredors desqualificats o que abandonin per altres motius. Només s'evacuarà a aquells corredors que hagin patit una lesió o accident, i si aquesta és greu serà el servei sanitari contractat a tal efecte qui s'encarregarà de realitzar-ho.

- La cursa compta amb una assegurança de RC.

- Tots els corredors de la cursa de l’Alba són coneixedors de la dificultat de la prova, i és reconeixen aptes, tant per el seu estat de salut com per la seva condició física per participar a la cursa de l’Alba.

- El mal temps no serà impediment per a la celebració de la cursa, però si les condicions meteorològiques són adverses, amb tempesta elèctrica o ràfegues de vent que puguin posar en perill la integritat dels corredors, l'organització es reserva el dret per a suspendre la prova o variar el recorregut si ho considera oportú.

- Els participant eximeixen de qualsevol responsabilitat a l'organització en cas d'accident o lesió derivats de la celebració de la cursa.

- L’organització declina tota responsabilitat en cas de danys personals o materials soferts per propis o tercers, derivats de la celebració de la cursa.

- Hi haurà un briefing de la cursa, amb tota la informació que sobre el desenvolupament de la mateixa, el diumenge abans de la sortida a la Pista esportiva Martí Gil de Collbató.

- Totes les imatges generades amb motiu de la cursa de l’Alba són propietat de l'organització que les podrà utilitzar de la manera que cregui oportuna.

Participants

- Degut a la suspensió de la Marató de Montserrat, aquest any i de forma excepcional, la Cursa de l’Alba podrà comptar fins a 400 participants.

Categories i premis

Rebran premi (NO acumulatius):

General

· 1r/2n/3r homes

· 1ª/2ª/3ª dones

Juvenil (17 i 18 anys)

· 1r home

· 1ª dona

Júnior (19 a 20 anys)

· 1r home

· 1ª dona

Sènior (21 a 39 anys)

· 1r home

· 1ª dona

Veterà (40 a 49 anys)

· 1r home

· 1ª dona

Màster 50 (50 a 59 anys)

· 1r home

· 1ª dona

Màster 60 (60 anys en endevant)

· 1r home

· 1ª dona

Local

· 1r home

· 1ª dona

* Les edats dels esportistes es compten al 31 de desembre de l'any de finalització de la temporada.

Desqualificacions

- No realitzar íntegrament el recorregut marcat per l’organització.

- No tenir cura i respecte per l'entorn. No es pot llançar o abandonar brossa o envasos de cap tipus fora de les àrees senyalitzades a tal efecte (avituallaments), reservant-se l’organització l’obligació de fer marcar a cada participant els envasos de sòlids i líquids que puguin fer servir durant la cursa. Recordeu que estem corrents dins del Parc Natural, espai protegit.

- No portar el dorsal al pit o a una zona frontal ben visible.

- No prestar auxili a un company, i no informar al control més proper.

- Rebre ajuda externa fora dels espais habilitats (avituallaments).

- Utilitzar qualsevol tipus de substància prohibida considerada com a dopatge per part de les federacions d'atletisme o de muntanya.

- No seguir les instruccions dels membres de l'organització en tot moment i durant la cursa. Això donarà lloc a la desqualificació immediata.

- Es donarà un temps límit de 4:30 hores per fer tot el recorregut.

- Hi haurà un tall horari al Monestir de Montserrat d'1:30 hores des de la sortida. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat havent entregat el dorsal i el xip a l’organització.

TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST, QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ. TOTS ELS PARTICIPANTS DE LA CURSA DE L’ALBA RECONEIXEN HAVER LLEGIT I COMPRÈS EL REGLAMENT DE LA MATEIXA.

PROTOCOL GENÈRIC FEEC i ESPECÍFIC CURSA DE L’ALBA

Recomanacions generals 

Els esportistes, entrenadors, tècnics, àrbitres i personal de l’organització́ han de seguir estrictament les pautes d’higiene personal, i de conducta social per evitar contagis.
No es recomana l’assistència de persones de risc als esdeveniments esportius. L’ús de mascareta es obligatori per tothom i en tot moment. Només els esportistes durant la prova se la podran treure, tot i així́ l’hauran de portar posada mentre estiguin als calaixos de sortida i immediatament un cop passin la línia d’arribada. Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals. Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena. 

El distanciament de dos metres entre totes les persones intervinents s’ha de mantenir en tot moment. Fins i tot pels assistents com a públic.
Si qualsevol dels intervinents en l’esdeveniment manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà̀ d’abandonar l’esdeveniment o bé posar-se en mans del personal sanitari. 

Organització́ 

Haurà̀ de designar un responsable de seguretat o coordinador per a fer complir les recomanacions descrites en aquest document.
En cas de disposar de servei mèdic i sanitari, el personal que hi estigui adscrit haurà̀ de tenir formació́ en les mesures de protecció́ de la COVID 19. 

Dues hores abans de l’esdeveniment esportiu l’organització́ haurà̀ de disposar dels diferents espais muntants i perfectament delimitats.
No habilitarà̀ espais comuns com poden ser vestidors i dutxes. Pel que fa als lavabos es recomana que es desinfectin diverses vegades mentre es desenvolupa la competició́. 

No es podran instal·lar carpes de patrocinadors o fires de material que puguin donar lloc a aglomeracions de persones.
No es podrà̀ oferir servei de bar o càtering obert al públic, excepte si hi és legalment establert i sempre complint les consideracions legals d’aforament que les autoritats determinin. 

No es podran instal·lar parcs de jocs o activitats lúdiques dins l’espai on es desenvolupa l’esdeveniment esportiu.
El personal de l’organització, àrbitres hauran de passar un control de temperatura abans de l’esdeveniment.
El lliurament de premis es recomana fer-lo a mida que s’acabin les competicions de les diferents categories per evitar esperes i aglomeracions. 

Mesures genèriques abans de la competició

Zona de control de temperatura 

Per accedir al recinte de l’esdeveniment, tant si és en espai obert com si és un pavelló́ esportiu, s’establirà̀ una zona de control de temperatura. Es prendrà̀ la temperatura a tothom que hi vulgui accedir sigui esportista, tècnic, entrenador, àrbitre, membre de l’organització́ i altres persones vinculades amb l’esdeveniment. S’hauran de preveure voluntaris amb termòmetres i gel hidroalcohòlic. 

El control de temperatura es farà̀ en un lloc al ombra i sempre abans de l’escalfament previ a la competició́ per no donar una lectura errònia. S’impedirà̀ l’accés a tota aquella persona que tingui febre (> 37,5 oC). 

Zona de lliurament de dorsal 

S’habilitaran taules amb la suficient amplitud per garantir l’espai mínim de dos metres entre el personal de l’organització així com dels esportistes que realitzen les gestions de comprovació de la llicència i recollida del dorsal. Si és possible es posarà una pantalla de metacrilat transparent.
A la taula hi haurà gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans abans de fer els tràmits oportuns.

Zona de cronometratge 

Es tracta d’una zona on només hi accedirà el personal del cronometratge, àrbitres i organització. Ha d’estar perfectament delimitada i aïllat del públic, esportistes, entrenadors i tècnics. Ha de disposar de gel hidroalcohòlic per al rentat de mans, les taules i cadires s’han de desinfectar. 

Esportistes 

Si té febre (> 37,5 oC) o símptomes d’estar malalt no s’ha de presentar a la competició.
Ha de respectar les mesures de protecció individuals i de distanciament (2 metres) en tot moment.
Ha d’anar sol a les zones de control de temperatura, comprovació de llicència i lliurament de dorsal, sortida..., per evitar aglomeracions. 

 

PROTOCOL ESPECÍFIC CURSA DE L’ALBA

 1 - La sortida de La Cursa de l’Alba serà a les 8:00hores del 9 de maig i es faran calaixos per ordre de dorsal.

 2 - S’haurà de mantenir la distancia de seguretat en tot moment.

    * A la sortida es faran unes marques a terra amb la distancia de 2 metres entre corredors.

    * No es permet l’acumulació de persones en cap lloc

 3 - Mascareta obligatòria per tothom

    * Excepte pels corredors fins 30” abans de la sortida que se la podran treure

    * Un cop arribats a meta els corredors  s’han de posar la mascareta novament.

    * El personal de l’organització ha de portar la mascareta en tot moment

 4 - No hi haurà servei de dutxes

 5 - No hi haurà servei de guardarroba

 6 - Inscripcions fetes On line

 7 - La recollida de dorsals serà a la pista esportiva Martí Gil de Collbató.

    * Es prendrà la temperatura a tots els participants , just abans de recollir el dorsal. El participant que passi de 37’5 C no podrà participar, i  s’activarà el protocol d’aïllament d’aquesta persona, que haurà d’abandonar la prova i dirigir-se a un CAP.

    * L’horari d’entrega de dorsals serà dissabte 8 de maig de 17:00 a 21:00 hores i diumenge 9 de maig de 7:00 a 7:45hores.

    * Es recomana venir a recollir el dorsal el dissabte, donat que els que recullin diumenge, l`organització no pot garantir que surtin en el calaix que els correspon.

     * L’organització farà un carril d’entrada i un de sortida per cada fila, per tal que no es creuin els participants al moment de la recollida.

     * Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada de la recollida de dorsals i serà obligatori fer-ne us per cada participant. 

     * Distància de seguretat de 2 metres senyalitzat, per mantenir la distancia de seguretat en tot moment

  8 - Es recomana NO venir amb acompanyants, per mantenir el mínim aforament possible

  9 - Hi haurà un responsable de Covid-19, que en tot moment vetllarà pel compliment de les normes.

10 - Hi haurà tres avituallaments: Pla de Sant Miquel, Ermita de Sant Jeroni i Pla de Sant Miquel. En tots ells hi haurà aigua, isotònic, fruita i fruits secs, i serà el personal de l’organització qui servirà als participants el menjar i beure que necessitin. El personal d’organització també omplirà els bidons d’aigua que portin els participants.