Reglaments 2017

  • KV Arinsal
  • SkyRace Arinsal

ARTICLE 1. CURSA.

KV Arinsal: Cursa a peu d’uns 3.5km i 1.020 m de desnivell positiu; consisteix en un ascens amb sortida al poble d’Arinsal i final a l’Alt de la Capa.

El KV Arinsal, formarà part de Youth World Skyrunning Championship 2017

ÈTICA I VALORS

El KV Arinsal es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors.

ARTICLE 2. LA ECO-RESPONSABILITAT.

No deixar brutícia a la natura, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna, seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. La organització utilitzarà sempre que sigui possible material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge del recorregut, efectuat a peu, serà recollir el mateix dia.
La neteja del recorregut es realitzarà immediatament després del darrer corredor. La comunicació sobre paper estarà reduïda al mínim, donant prioritat al suport electrònic.

ARTICLE 3.

La solidaritat, el respecte dels corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic són elements del KV Arinsal.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El KV Arinsal, és una prova exigent. Aconsellem als participants estar en molt bona forma física i tenir experiència en aquest tipus de proves.

ARTICLE 4. DECLARACIÓ DEL CORREDOR.

Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el reglament i eximir als organitzadors de la responsabilitat en cas d’accident o danys corporals patits durant la competició o després. Aquesta declaració es realitza durant la inscripció o la recollida de dorsal.

ARTICLE 5. ASSEGURANÇA.

La organització comptarà amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

ARTICLE 6. DRETS D’IMATGE.

Tot participant renuncia a utilitzar els seu dret d’imatge i autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa.

ARTICLE 7. INSCRIPCIONS.

El KV Arinsal té 250 inscripcions disponibles a les delegacions. Aquestes es faràn a través de cada federació, NO es podràn fer inscripcions individuals.
La inscripció per les delegacions es realitzarà a través de la ISF.

CONDICIONS DE LA CURSA

ARTICLE 8. RECORREGUT.

El KV Arinsal transcorre quasi exclusivament per senders de muntanya, dels quals gran part envolta el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i la seva zona perifèrica.

ARTICLE 9. AVITUALLAMENTS.

Hi haurà un avituallament a la meitat del recorregut i un a meta.

ARTICLE 10. DORSALS.

Es necessària la presentació d’un document d’identitat amb fotografia per poder retirar el dorsal. En cap cas pot ser canviat amb una tercera persona. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor un dorsal (ni els obsequis) en cas de no haver participat.

ARTICLE 11. CRONOMETRATGE.

És obligatori el pas per tots els punts de control previstos per tal efecte, sortida i arribada.

ARTICLE 12. EQUIP OBLIGATORI I ACONSELLAT.

Per defecte, tots els corredors sense excepció, han d’assegurar-se de portar el següent material per poder realitzar al KV Arinsal


Material Obligatori:

Paravent amb caputxa


Material Aconsellat:

Reserva alimentaria: Gels, barretes, fruita…
Bastons
Crema solar
Crema antifregaments
Ulleres de Sol

El dijous 27 de Juliol, en funció de les condicions meteorològiques, la organització anunciarà durant el briefing anterior a la cursa, si serà necessari una jaqueta impermeable.

ARTICLE 13. ABANDONAMENT OBLIGATORI.

La organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

ARTICLE 14. METEOROLOGIA.

En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, la organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció.

En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte el de la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial del drets de inscripció. L’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.

Si la prova calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat.

ARTICLE 15. PENALITZACIÓ O DESQUALIFICACIÓ.

Els comissaris de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.

El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.

Falta al reglament Penalització / Desqualificació

Sortida del recorregut marcat: Penalització 15 min
Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància: Penalització de 2 h
Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest us: Penalització de 2 h
Sortida del recorregut marcat representant una drecera important: Penalització de 2 h fins a 5 h
Abandonament voluntari de brossa: Penalització de 1 h 
No disposar d’algun element del equipament obligatori: Penalització de 2 h
No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,...): Penalització de 1 h o desqualificació, en funció de les conseqüències
No passar per un punt de control o no fitxar: Desqualificació
Sortida d’un punt de control posteriorment al horari de desqualificació: Desqualificació
Acompanyament per un animal: Desqualificació
Abandonament de la cursa sense avisar a la organització: Prohibició de participar en properes edicions
Altre falta al reglament o la ètica de la cursa: En funció de la decisió del jurat de la cursa

Cada una d’aquestes faltes al reglament s’acumulen tantes vegades com passin.

ARTICLE 16. RECLAMACIONS.

Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de presentar-se com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada

CATEGORIES

ARTICLE 17. CATEGORIES MASCULINES.

 

A (16-17 anys)
B (18-20)
Sub-23 (21-23)

ARTICLE 18. CATEGORIES FEMENINES.

A (16-17 anys)
B (18-20)
Sub-23 (21-23)

La edat mínima per participar són, 16 anys el 31 de Desembre del any de la competició.

Els premis i trofeus s’hauran de recollir amb el dorsal, en el lloc indicat per la organització i durant les hores previstes, com a més tard el diumenge, últim dia de l’esdeveniment. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor.

ARTICLE 1. CURSA.

La SkyRace Arinsal és una cursa de 15km per muntanya amb 1.525 metres de desnivell positiu.
Una gran part de la prova transcorre a molta altitud, el 50% de la prova per sobre dels 2.000 metres i  arriba fins a una cota màxima de 2.750 m, formarà part de Skyrunning Youth Championship 2017 en cotegoria A (16-17 anys).

ÈTICA I VALORS

La SkyRace Arinsal es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors.

ARTICLE 2. LA ECO-RESPONSABILITAT.

No deixar brutícia a la natura, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna, seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. La organització utilitzarà sempre que sigui possible material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge del recorregut, efectuat a peu, serà recollir el mateix dia.
La neteja del recorregut es realitzarà immediatament després del darrer corredor. La comunicació sobre paper estarà reduïda al mínim, donant prioritat al suport electrònic.

ARTICLE 3.

La solidaritat, el respecte dels corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic són elements de la SkyRace Arinsal

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La SkyRace Arinsal, és una prova exigent. Aconsellem als participants estar en molt bona forma física i tenir experiència en aquest tipus de proves.

ARTICLE 4. DECLARACIÓ DEL CORREDOR.

Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el reglament i eximir als organitzadors de la responsabilitat en cas d’accident o danys corporals patits durant la competició o després. Aquesta declaració es realitza durant la inscripció o la recollida de dorsal.

ARTICLE 5. ASSEGURANÇA.

La organització comptarà amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

ARTICLE 6. DRETS D’IMATGE.

Tot participant renuncia a utilitzar els seu dret d’imatge i autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa.

ARTICLE 7. INSCRIPCIONS.

La SkyRace Arinsal té 250 inscripcions disponibles a les delegacions. Aquestes es faràn a través de cada federació, NO es podràn fer inscripcions individuals.
La inscripció per les delegacions es realitzarà a través de la ISF.

CONDICIONS DE LA CURSA

ARTICLE 8. RECORREGUT.

La SkyRace Arinsal transcorre quasi exclusivament per senders de muntanya, dels quals gran part passa pel Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i la seva zona perifèrica.

ARTICLE 9. AVITUALLAMENTS.

Els corredors es trobaran amb 4 avituallaments
•    Km 3,5 Coll de les Cases
•    Km 7,7 Carea de Burna
•    Km 10,5 Pla de l’estany
•    Km 12,8 Borda de les Agunes

ARTICLE 10. DORSALS.

Es necessària la presentació d’un document d’identitat amb fotografia per poder retirar el dorsal. En cap cas pot ser canviat amb una tercera persona. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor un dorsal (ni els obsequis) en cas de no haver participat.

ARTICLE 11. CRONOMETRATGE.

És obligatori el pas per tots els punts de control previstos per tal efecte, sortida i arribada.

ARTICLE 12. EQUIP OBLIGATORI I ACONSELLAT.

Per defecte, tots els corredors sense excepció, han d’assegurar-se de portar el següent material per poder realitzar a la SkyRace Arinsal


Material Obligatori:

Paravent impermeable amb caputxa


Material Aconsellat:

Reserva alimentaria: Gels, barretes, fruita…
Bastons
Crema solar
Crema antifregaments
Ulleres de Sol

ARTICLE 13. ABANDONAMENT OBLIGATORI.

La organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Temps límit per realitzar la cursa: 6 hores
Hi haurà un control de pas de 3 hores al Pla de l'Estany

ARTICLE 14. METEOROLOGIA.

En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, la organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció.

En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte el de la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial del drets de inscripció. L’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.

Si la prova calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat.

ARTICLE 15. PENALITZACIÓ O DESQUALIFICACIÓ.

Els comissaris de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.

El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.

Falta al reglament Penalització / Desqualificació

Sortida del recorregut marcat: Penalització 15 min
Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància: Penalització de 2 h
Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest us: Penalització de 2 h
Sortida del recorregut marcat representant una drecera important: Penalització de 2 h fins a 5 h
Abandonament voluntari de brossa: Penalització de 1 h 
No disposar d’algun element del equipament obligatori: Penalització de 2 h
No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,...): Penalització de 1 h o desqualificació, en funció de les conseqüències
No passar per un punt de control o no fitxar: Desqualificació
Sortida d’un punt de control posteriorment al horari de desqualificació: Desqualificació
Acompanyament per un animal: Desqualificació
Abandonament de la cursa sense avisar a la organització: Prohibició de participar en properes edicions
Altre falta al reglament o la ètica de la cursa: En funció de la decisió del jurat de la cursa

Cada una d’aquestes faltes al reglament s’acumulen tantes vegades com passin.

ARTICLE 16. RECLAMACIONS.

Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de presentar-se com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada

CATEGORIES

ARTICLE 17. CATEGORIES MASCULINES.

  • Categoria A de 16 a 17 anys
  • Categoria B de 18 a 20 anys
  • Categoria Sub-23 de 21 a 23 anys


ARTICLE 18. CATEGORIES FEMENINES.

  • Categoria A de 16 a 17 anys
  • Categoria B de 18 a 20 anys
  • Categoria Sub-23 de 21 a 23 anys


La edat mínima per participar són, 16 anys el 31 de Desembre del any de la competició.

Els premis i trofeus s’hauran de recollir amb el dorsal, en el lloc indicat per la organització i durant les hores previstes, com a més tard el diumenge, últim dia de l’esdeveniment. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor

MULTIMÈDIA