Els Benets

La gran majoria de les activitats s'hauran de pagar amb BENETS, la moneda oficial especialment creada pel festival.

Un benet és equivalent a un euro i es podrà comprar als PUNTS DE VENDA ubicats dins el propi festival o s'hauran pogut obtenir prèviament a partir de diverses PROMOCIONS.


Els gots

Amb el principal objectiu de fomentar el reciclatge, s'han fet uns gots exclussius dels Benet Games per tal que es puguin reutilitzar i el públic visitant s'emporti un record a casa.